Desc Title

" like father like son "
Ichigo & Rukia -Isshin & Masaki :Bleach Ch. 150 & 535
Naruto & Sakura - Minato & Kushina :Naruto Ch. 484 & 500